Title: Faktory ovlivňující znalost základní a rozšířené resuscitace u všeobecných sester
Other Titles: Factors that influence knowledge of the basic and advanced cardiopulmonary resuscitation in nurses
Authors: Vrba, Vít
Advisor: Vrbová Martina, MUDr.
Referee: Bejvančická Petra, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32115
Keywords: kardiopulmonální resuscitace;bls;als;všeobecná sestra;znalost;faktor
Keywords in different language: cardiopulmonary resuscitation;bls;als;nurse;knowledge;factor
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o faktorech, které ovlivňují znalost základní a rozšířené resuscitace u všeobecných sester. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se věnuje nejen teorii resuscitace a jejímu rozdělení na základní (BLS) a rozšířenou (ALS), ale především se věnuje resuscitaci v kontextu práce všeobecné sestry. Je popsán postup resuscitace v nemocnici, úlohy a kompetence všeobecné sestry. Důraz je kladen na legislativní rámec vzdělávání všeobecné sestry. Poslední část je zaměřena na otázku vzdělávání dospělých, znalostní management a především na faktory, které určují individuální vzdělavatelnost a retenci znalostí. Praktická část má výzkumný charakter a zjišťuje, které faktory lze považovat za zásadní ve vztahu ke znalostem všeobecných sester. Současně jsou zjišťovány i samotné znalosti v oblasti resuscitace. Výstupem práce je návrh opatření pro praxi, která by měla zajistit optimální znalosti všeobecných sester v oblasti resuscitace.
Abstract in different language: This thesis deals with factors, those influence knowledge of basic and advancend life support (resuscitation) on nurses. The thesis is composed of a theoretical and a practical part. The theoretical part is focused not only on the theory of resuscitation in BLS and ALS mode, but it´s also aimed at resuscitation in the context of nurses´ work. Further is described in-hospital resuscitation and nurses´ competences. Emphasis is placed on the legislative scope of nurse education. The last part occupies with the matter of adult education, knowledge management and primarily with factors, which determinate individual educability and knowledge retention. The practical part has an explorative character and investigates which factors is possible to consider as principal in relation to nurse knowledge. Actual nurses´ knowledges of resuscitation are surveyed at the same time. The conclusion of the thesis are recommendations of practical arrangements, which should ensure optimal knowledge of resuscitation on nurses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Vit Vrba 31.5..pdfPlný text práce4,02 MBAdobe PDFView/Open
VRBA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
VRBA OP.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
VRBA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce508,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32115

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.