Title: Ošetřovatelský proces u nemocného s kolorektálním karcinomem
Other Titles: Nursing Process in Care of Patient with Colorectal Cancer
Authors: Rasochová, Anna
Advisor: Čadová Lucie, Mgr.
Referee: Šafránková Zuzana, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32117
Keywords: kolorektální karcinom;stomie;kolonoskopie;ošetřovatelská péče
Keywords in different language: colorectal carcinoma;stoma;colonoscopy;nursing care
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelský proces u nemocných s kolorektálním karcinomem. V teoretické části je stručně popsána anatomie gastrointestinálního systému, charakteristika onemocnění, dále kapitoly zabývající se prevencí, diagnostikou a terapií onemocnění. Poslední kapitola se věnuje ošetřovatelské péči o onkologické pacienty. V praktické části jsou zpracovány dvě případové studie pomocí modelu M. Gordonové. V diskuzi jsou poté zmapovány a zhodnoceny jednotlivé problémy pacientů, které se rovněž snažím porovnat mezi sebou.
Abstract in different language: This bachelor thesis is mainly focused on the nursing process in care of patient with colorectal cancer. In the theoretical part is briefly described the anatomy of gastrointestinal tract, characteristics, prevention, diagnostics and therapy of the colorectal carcinoma. The last chapter is aimed to the nursing care of oncological patients. In the practical part are two case studies adapted with help of the M. Gordon nursing model. At the end of this bachelor thesis I'm trying to enumerate the main problems of those patients and also draw a comparison between patient number one and patient number two.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANNA RASOCHOVA_.pdfPlný text práce677,33 kBAdobe PDFView/Open
RASOCHOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
RASOCHOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
RASOCHOVA.pdfPrůběh obhajoby práce457,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.