Title: Obce zaniklé na Tachovsku po roce 1945 v kolektivní historické paměti původních i současných obyvatel regionu
Other Titles: The perished villages in Tachov region after 1945 in collective historical memory of native and current inhabitans
Authors: Půžová, Aneta
Advisor: Stočes Jiří, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32124
Keywords: vertreibung der deutschen;eiserner vorhang;verschwundene dörfer;greznland;paulusbrunn;sorghof;wosant;purschau;wusleben
Keywords in different language: transport of german;perished villages;iron curtain;borderland
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá pěti zaniklými obcemi na Tachovsku po roce 1945 v kolektivní paměti původních i současných obyvatel regionu. Práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části se autorka zabývá historickým vývojem v českém pohraničí. Další kapitola se zabývá již vybranými, zaniklými obcemi, kde je nastíněna jejich historie, zánik a současný stav. Konkrétně se jedná o obce Pavlův Studenec (Paulusbrunn), Lučina (Sorghof), Bažantov (Wusleben), Pořejov (Purschau) a Bažantov (Wusleben). V praktické části práce je pomocí dotazníků zjišťováno povědomí a postoj českých a německých respondentů k místům, kde se dříve vybrané obce nacházely. Hlavním cílem výzkumu je porovnání výsledků z dotazníků mezi Čechy a Němci a jejich následná interpretace.
Abstract in different language: The bachelor thesis is concerned with five perished villages around city Tachov after the year 1945 and with memories of people living in this region before and now. It is divided in two parts. In the first theoretical part shows author the historical progress on the Czech border. The next chapter deals with selected perished villages, where is introduced their history, ending and current situation. it is specifically about the villages Pavlův Studenec (Paulusbrunn), Lučina (Sorghof), Bažantov (Wusleben), Pořejov (Purschau) and Bažantov (Wusleben). in the partical part were discoverd with the help of questionnaire the perception and attitude of Czech and German people to the places. The main aim is to compare Czech and German questionnaires and to make their interpretation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC Puzova 2O18.pdfPlný text práce3,37 MBAdobe PDFView/Open
Puzova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Puzova_op.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Puzova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce425,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32124

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.