Title: Vybrané kapitoly z historie Šitboře
Other Titles: Selected chapters from history of Šitboř
Authors: Kohoutová, Lucie
Advisor: Stočes Jiří, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32127
Keywords: šitboř;historie;první světová válka;druhá světová válka;odsun němců;komunismus;kostel sv. mikuláše;hřbitov;jan z teplé;spolky
Keywords in different language: šitboř;history;the first world war;the second world war;expulsion of germans;communism;church of saint nicholas;cemetery;johannes von tepl;societies
Abstract: Práce představuje chronologicky dějiny obce Šitboř, která je dnes součástí Poběžovic. Představena je i osoba Jana ze Šitboře (al. z Teplé či z Žatce) a jeho dílo. Těžiště práce spočívá v období 30.-50. let 20. století, tedy před a po odsunu zdejšího německého obyvatelstva. V závěru jsou popsány snahy o obnovu historických památek obce.
Abstract in different language: The work chronologically describes history of Šitboř village, which is now a part of Poběžovice. The person of Johannes von Schüttwa (alias von Tepl or von Saaz) and his work is introduced. The focus of work lies in the period from 1930s to 1950s, before and after the expulsion of the local German population. In the end, efforts to restore the village's historical monuments are described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Kohoutova Lucie.pdfPlný text práce4,29 MBAdobe PDFView/Open
Kohutova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Kohoutova_op.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Kohoutova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce314,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32127

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.