Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMenclová Hana, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorHolíková, Veronika
dc.date.accepted2018-6-15
dc.date.accessioned2019-03-15T10:16:43Z-
dc.date.available2017-6-16
dc.date.available2019-03-15T10:16:43Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-17
dc.identifier74172
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32131
dc.description.abstractTéma této bakalářské práce je používání členů u vlastních jmen. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsáno skloňování podstatných jmen vlastních s důrazem na jejich odlišení od jmen obecných. Praktická část je zaměřena na použití členu určitého a členu neurčitého před vlastními jmény (příjmeními). Pro tento výzkum byl vybrán korpus na webu DWDS (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache). Na konkrétních příkladech bylo ukázáno, jaké významy může mít spojení členu určitého nebo neurčitého s vlastním jménem a v jaké četnosti se tato spojení vyskytují.cs
dc.format64 s. (69 050 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvlastní jménocs
dc.subjectčlen určitýcs
dc.subjectčlen neurčitýcs
dc.subjectjména osobcs
dc.subjectpoužití členu u vlastních jmencs
dc.titlePoužívání členů u jmen vlastníchcs
dc.title.alternativeUsing of articles with proper nounsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of this bachelor thesis is the use of articles with proper nouns. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part describes the inflection of the nouns with the emphasis on their distinction from the generic names. The practical part focuses on the use of a definite and indefinite article before proper names (surnames). For this research was selected a corpus on the DWDS website (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache). Specific examples have shown how the joining of an indefinite and definite article can have its own name and the frequency of these connections.en
dc.title.otherGebrauch der Artikel bei Eigennamende
dc.subject.translatedproper nameen
dc.subject.translateddefinite articleen
dc.subject.translatedindefinite articleen
dc.subject.translatedthe names of the peopleen
dc.subject.translatedthe use of an article with their proper namesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Holikova Veronika.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Holikova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Holikova_op.pdfPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Holikova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce348,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32131

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.