Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHromádka Aleš, Ing.
dc.contributor.authorKopřiva, Jiří
dc.contributor.refereeVajnar Vladimír, Ing.
dc.date.accepted2018-6-29
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:02Z-
dc.date.available2016-10-14
dc.date.available2019-03-15T10:17:02Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2017-6-8
dc.identifier70865
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32165
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce se zabývá navržením elektroinstalace a topného systému pro objekt typu pasivní dům a přibližné bilance ceny energií potřebných pro provoz objektu. Řešení elektroinstalace pro tento objekt bylo navržěno tak, aby splňovalo předepsané normy ČSN a kontrolní výpočty pro dimenzování přípojky byly ověřeny programem Sichr. Struktura topné soustavy byla navržena s ohledem na co nejsnažší provedení a byly začleněny solární kolektory jako podpora tohoto systému. Dále je porovnávána cena energií potřebných pro provoz tohoto objektu se zapojenými solárními kolektory a ceny vzniklé provozem bez solárních kolektorů. Podařilo se navrhnout systém, který je schopen splnit podmínky stanovené pro pasivní dům a jehož roční spotřeba primárních energií z neobnovitelných zdrojů nepřesahuje stanovenou hodnotu. Dále byl zjištěn odhadovaný přínos instalace systému solárních kolektorů objektu. Provozní cena objektu byla zjištěna za pomoci reálných hodnot odběru energií čtyřčlennou rodinou. Z výsledných hodnot této práce je možné zjistit míru náročnosti podmínek stanovených pro pasivní dům. Také umožňují zhodnotit rentabilitu a celkový význam solárních kolektorů pro objekty tohoto typu.cs
dc.format47 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpasivní důmcs
dc.subjectsolární energiecs
dc.subjectsolární kolektorcs
dc.subjectkondenzační plynový kotelcs
dc.subjectakumulační nádobacs
dc.subjectelektroinstalacecs
dc.subjectdimenzování přípojkycs
dc.subjectrekuperační větránícs
dc.subjecttopenícs
dc.subjectteplá užitková vodacs
dc.titleNávrh pasivního domu s přitápěním pomocí solárních kolektorůcs
dc.title.alternativeProposal of passive house with additional heating by solar collectorsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with a design of a heating system, domestic wiring and with energy price balance for and object classified as a passive house and its maintenance. The solution has been designed to meet the required Czech Republic norms and control calculations for fixture proportions have been checked in a program Sichr. The structure of the heating system has been designed with regard to the easiest implementation. Solar panels have been included as a support for the system. Prices of energy with and without solar panels have been compared. It has been achieved to design a system which can pass requirements prescribed for a passive house and annual consumption of non-renewable resources does not exceed prescribed values. Estimated costs of a whole installation has been ascertained, maintenance cost has been determined with a help of real four family members consumption values. Final results of this thesis can be used to ascertain how difficult is to achieve norms and limits prescribed for a passive house. They also make possible to check the profitability and overall importance of solar panels for these houses.en
dc.subject.translatedpassive houseen
dc.subject.translatedsolar poweren
dc.subject.translatedsolar panelen
dc.subject.translatedcondensation gas boileren
dc.subject.translatedaccumulation containeren
dc.subject.translateddomestic wiringen
dc.subject.translatedfixture proportionsen
dc.subject.translatedrecuperative airingen
dc.subject.translatedheatingen
dc.subject.translatedhot running wateren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kopriva_E13B0045P.pdfPlný text práce4,86 MBAdobe PDFView/Open
070865_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,28 kBAdobe PDFView/Open
070865_oponent.pdfPosudek oponenta práce355,51 kBAdobe PDFView/Open
070865_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce369,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32165

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.