Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJusta Josef, Ing.
dc.contributor.authorPortášik, Tomáš
dc.contributor.refereeČengery Jiří, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-21
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:02Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:17:02Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-7
dc.identifier74909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32168
dc.description.abstractTato bakalářská práce popisuje vybrané bezdrátové technologie používané pro přenos dat na krátké vzdálenosti. Jsou zde rozebrány výhody, nevýhody jednotlivých komerčních jednotek, jejich zabezpečení, typ přenosu a jejich různé standardy. Na konci experimentální části porovnává jednotlivé technologie, pro usnadnění výběru některé z technologií. V praktické části je přiblížen standard Bluetooth 4.0. a naprogramován na desce Arduino UNO R3.cs
dc.format63 s. (81 650) 7 s. (10 013)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbezdrátová komunikacecs
dc.subjecttechnologiecs
dc.subjectspecifikacecs
dc.subjectstandardcs
dc.subjectwifics
dc.subjectbluetoothcs
dc.subjectzigbeecs
dc.subjectmodulacecs
dc.subjectdatacs
dc.subjectzabezpečenícs
dc.subjectpřenos datcs
dc.subjectinformacecs
dc.subjectrádiová komunikacecs
dc.subjectsignálcs
dc.subjectspektrumcs
dc.subjectfrekvencecs
dc.subjectfrekvenční pásmocs
dc.subjectspotřebacs
dc.subjectuzelcs
dc.subjectz-wavecs
dc.subjectrfidcs
dc.subjectnfccs
dc.subjectspotřeba energiecs
dc.subjectblecs
dc.subjecthm-10 modul.cs
dc.titleKomerční jednotky pro bezdrátovou komunikaci na krátké vzdálenostics
dc.title.alternativeCommercial units for wireless communication over short distancesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis describes selected wireless technologies used for short-distance data transmission. There are here dismantled benefits, disadvantages individual commercial units, their security, type transmission and their different standards. At the end of the experimental part, it compares individual technologies to facilitate the selection of some of the technologies. In the practical part is Bluetooth 4.0. and programmed on the Arduino UNO 3 board.en
dc.subject.translatedwireless communicationen
dc.subject.translatedtechnologyen
dc.subject.translatedspecificationsen
dc.subject.translatedstandarden
dc.subject.translatedwifien
dc.subject.translatedbluetoothen
dc.subject.translatedzigbeeen
dc.subject.translatedmodulationen
dc.subject.translateddataen
dc.subject.translatedsecurityen
dc.subject.translateddata transferen
dc.subject.translatedinformationen
dc.subject.translatedradio communicationen
dc.subject.translatedsignalen
dc.subject.translatedspectrumen
dc.subject.translatedfrequencyen
dc.subject.translatedfrequency banden
dc.subject.translatedconsumptionen
dc.subject.translatednodeen
dc.subject.translatedz-waveen
dc.subject.translatedrfiden
dc.subject.translatednfcen
dc.subject.translatedpower consumptionen
dc.subject.translatedbleen
dc.subject.translatedhm-10 module.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tomas_Portasik.PDFPlný text práce2,16 MBAdobe PDFView/Open
074909_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,98 kBAdobe PDFView/Open
074909_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce182,68 kBAdobe PDFView/Open
074909_oponent.pdfPosudek oponenta práce331,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32168

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.