Title: Řídící jednotka BLDC motorů s rozhraním CAN
Other Titles: BLDC motor control unit with CAN interface
Authors: Novotný, Jakub
Advisor: Žahour Jiří, Ing.
Referee: Lufinka Ondřej, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32170
Keywords: bldc;can;mc9so8dz96;spi;drv8308;motory;senzory
Keywords in different language: bldc;can;mc9so8dz96;spi;drv8308;motors;sensors
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci řídící jednotky pro dva BLDC motory ovládané pomocí CAN sběrnice. V práci je popsán stručný princip fungování BLDC motorů a sběrnice CAN. Tyto motory mají nahradit stávající řešení se stejnosměrnými motory na čtyřkolovém robotu Crawler. Tato jednotka bude komunikovat s nadřazeným systémem a bude využívat stávající komunikační protokol. Dále je zde řešen návrh řídicího firmwaru pro mikrokontrolér MC9SO8DZ96 od společnosti NXP.
Abstract in different language: The submitted bachelor thesis is focused on the design and the realization of the controlling unit for two BLDC motor operated with the help of CAN bus. The thesis describes the precise principle of the functioning of BLDC motor and CAN bus. These engines are supposed to substitute the current situation of DC motor on the four-wheeled robot Crawler. This unit will communicate with the superordinate system and use the current communication protocol. Further, the design of the controlling firmware for microcontroller MC9SO8DZ96 from the company NXP is discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novotny_Jakub_bp_final.pdfPlný text práce4,85 MBAdobe PDFView/Open
074916_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce263,72 kBAdobe PDFView/Open
074916_oponent.pdfPosudek oponenta práce376,41 kBAdobe PDFView/Open
074916_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce197 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32170

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.