Title: Návrh laboratorní úlohy s univerzálním filtrem
Other Titles: Laboratory exercise design with universal filter
Authors: Dvořák, Michal
Advisor: Blecha Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Čengery Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32178
Keywords: univerzální filtr;aktivní filtr;dolní propust;horní propust;pásmová propust;oscilátor
Keywords in different language: universal filter;active filter;low pass filter;high pass filter;bandpass;oscillator
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá základními principy signálových filtrů včetně jejich základních zapojení. Praktická část práce je zaměřena na návrh a realizaci přípravku pro měření frekvenčních charakteristik univerzálního filtru LTC1562. Pro tento obvod byly provedeny simulace frekvenčních charakteristik, návrh a realizace vhodného měřicího přípravku a praktické ověření jeho funkčnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on basic principles of signal filtering including the standard wiring scenarios. Practical part of this thesis is focused on A design and realization of device for frequence response measurements in universal filter LTC1562. The design of a frequence response measurement device consisted of frequence response simulation, device realization and measurement verification.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Univerzalni_filtry.pdfPlný text práce8,48 MBAdobe PDFView/Open
074932_oponent.pdfPosudek oponenta práce357,86 kBAdobe PDFView/Open
074932_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce434,94 kBAdobe PDFView/Open
074932_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32178

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.