Title: Stanovení hodnot hladiny akustického tlaku hluku vyzařovaného tepelným čerpadlem vzduch - voda ve vybraných místech
Other Titles: Assess the values of sound pressure level of noise emitted by a heat pump type air - water in selected areas
Authors: Waldmann, Václav
Advisor: Voldřich, Josef
Referee: Matas, Richard
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3218
Keywords: tepelné čerpadlo;zvukoměr;váhový filtr;hluk;hladina akustického tlaku;komora;měření;protokol
Keywords in different language: heat pump;noise meter;weighting;noise;sound pressure level;chamber;measurement;protocol
Abstract: Bakalářská práce obsahuje data z měření hodnoty akustického tlaku tepelného čerpadla a jejich vyhodnocení. Dále jsou zde popsány vlastnosti zvuku, měřidlo pro měření hluku a popis samotného měření a popis protokolu z měření hodnoty akustického tlaku. Součástí je i přehled norem, které se zabývají měřením hluku.
Abstract in different language: The Bachelor thesis includes data from measuring of the value of the sound pressure level of a heat pump and their evaluation. Next it describes properties of sound, a device for measuring of the noise and description of the measuring and protocol of measuring of the value of the sound pressure level. It includes summary of the standards. The standards deal with measuring of the noise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stanoveni hodnot hladiny akustickeho tlaku hluku vyzarovaneho tepelnym cerpadlem vzduch _ voda ve vybranych mistech.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
2306_0001.pdfPosudek vedoucího práce30,96 kBAdobe PDFView/Open
2307_0001.pdfPosudek oponenta práce63,21 kBAdobe PDFView/Open
2318_0001.pdfPrůběh obhajoby práce26,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3218

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.