Title: Využití plynového tepelného čerpadla pro vytápění a přípravu teplé vody v objektech bydlení
Other Titles: Use of gas heat pump for heating purpose and prepare the warm water in housing objects
Authors: Liška, Michal
Advisor: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Referee: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32183
Keywords: ekologie;kompresor;plynové tepelné čerpadlo;nízkopotenciální zdroje energie;tepelné čerpadlo;teplá užitková voda;vytápění;zemní plyn
Keywords in different language: ecology;compressor;gas heat pump;low-potential energy sources;heat pump;warm supply water;heating;natural gas
Abstract: Tato práce je zaměřena na tepelná čerpadla, na jejich princip funkce, jednotlivé části a zdroje nízkopotenciálního tepla. Jsou zde popsány hlavní rozdíly absorpčních a kompresorových plynových tepelných čerpadel. Dále se v práci zabývám jejich porovnáním s elektrickými tepelnými čerpadly a shrnutím jejich výhod a nevýhod při použití k vytápění a přípravě teplé vody v objektech bydlení.
Abstract in different language: The thesis focuses on heat pumps, their function principle, individual parts and sources of low-potential heat. The work presents a description of the main differences between absorption and compressor gas heat pumps and a comparison with electric heat pumps. The summary explains the advantages and disadvantages of heat pumps when they are used for heating and hot water preparation in residential buildings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP final.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
074940_oponent.pdfPosudek oponenta práce368,39 kBAdobe PDFView/Open
074940_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,83 kBAdobe PDFView/Open
074940_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce218,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32183

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.