Title: Funkce a řízení krokových motorů
Other Titles: Function and Driving of Stepper Motors
Authors: Petýrek, Lukáš
Advisor: Kotlanová Anna, Doc. Ing. CSc.
Referee: Červený Josef, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32190
Keywords: krokové motory;krokové motory s proměnlivou reluktancí;hybridní krokové motory;krokové motory s permanentními magnety;lineární krokové motory
Keywords in different language: stepper motors;variable reluctance stepper motors;hybrid stepper motors;permanent magnet stepper motors;linear stepper motors
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na krokové motory. Nejprve je vysvětlen princip krokového motoru a poté je provedeno rozdělení krokových motorů na základní druhy. U každého druhu je uveden jeho princip, konstrukce a parametry. Dále práce popisuje jednotlivé druhy řízení krokových motorů, které jsou vysvětleny a následně porovnány. Závěr práce je věnován použití krokových motorů v praxi.
Abstract in different language: Submitted bachelor´s thesis presents the stepper motors. At first principle of the stepper motor is explained and then a division of the stepper motor into basic types is presented. For each type its principle, construction and parameters of the machine are given. The thesis also describes individual types of stepper motors control, which are explained and then compared. The conclusion of the thesis is devoted to the practice use of the stepper motors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_Lukas_Petyrek.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFView/Open
074996_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce308,47 kBAdobe PDFView/Open
074996_oponent.pdfPosudek oponenta práce323,04 kBAdobe PDFView/Open
074996_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce175,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32190

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.