Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVotava Martin, Ing.
dc.contributor.authorKrýsl, Pavel
dc.contributor.refereeGlac Antonín, Ing.
dc.date.accepted2018-6-28
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:08Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:17:08Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-5
dc.identifier74997
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32191
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na skalární řízení pohonu s asynchronním strojem s kotvou nakrátko. Pro nastavení požadované amplitudy a frekvence napětí na svorkách motoru je použit napěťový střídač. Práce popisuje jednotlivé části pohonu a regulační algoritmus. Algoritmus je implementován do mikroprocesorového regulátoru. Funkčnost algoritmu je ověřena sérií měření přechodový dějů na laboratorním vzorku pohonu.cs
dc.format52 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=74997-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttřífázový asynchronní motorcs
dc.subjectřízení rychlostics
dc.subjectskalární řízenícs
dc.subjectinkrementální čidlocs
dc.subjectkonfigurace mikrokontrolérucs
dc.subjectnapěťový střídačcs
dc.titleImplementace skalárního řízení asynchronního motoru s čidlem otáčekcs
dc.title.alternativeImplementation of the V/f control of induction motor with speed sensoren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis is focused on the scalar control of a drive with an asynchronous machine with a squirrel cage. A voltage converter is used to set demanded voltage at the stator terminals of the motor. The thesis describes parts of the drive with the asynchronous machine and the control algorithm. The algorithm is implemented into a microprocessor regulator. Functionality of the algorithm is verified by series of measurements of drive in transient state.en
dc.subject.translatedthree-phase asynchronous machineen
dc.subject.translatedspeed controlen
dc.subject.translatedscalar controlen
dc.subject.translatedincremental encoderen
dc.subject.translatedconfiguration microcontroleren
dc.subject.translatedthree-phase bridge inverteren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
074997_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,11 kBAdobe PDFView/Open
074997_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce323,41 kBAdobe PDFView/Open
074997_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce297,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.