Title: Možnosti modelování elektrického oblouku pro použití ve spínacích přístrojích
Other Titles: Possibilities of modelling of the electric arc for use in the electric switching apparatus
Authors: Kopecký, Jakub
Advisor: Vajnar Vladimír, Ing.
Referee: Vykuka Roman, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32194
Keywords: plazma;elektrický oblouk;modelovací software;numerické metody;cassie model;mayr model;schavemaker model;vypínač
Keywords in different language: plasma;electric arc;modelling software;numerical methods;cassie model;mayr model;schavemaker model;circuit breaker
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na možnosti modelování elektrického oblouku. V úvodní části práce je proveden teoretický rozbor plazmatu a elektrického oblouku. Další část práce představuje numerické metody pro řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic v souvislosti se základními modely elektrického oblouku. V poslední části je představen používaný software pro řešení modelování elektrického modelu a je zde vyhodnocen vytvořený model.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the possibilities of electric arc modeling. The theoretical analysis of plasma and electric arc is performed in the introductory part. Another part of the thesis is numerical methods for solving ordinary and partial differential equations in relation to basic models of electric arc. The last part introduces the software used for the modeling of the electric model and evaluates the created model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moznosti modelovani elektrickeho oblouku pro pouziti ve spinacich pristrojich FULL.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
075001_oponent.pdfPosudek oponenta práce388 kBAdobe PDFView/Open
075001_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce415,22 kBAdobe PDFView/Open
075001_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce339,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32194

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.