Název: Experimentální vyšetření odtržení proudu od stěny v difuzoru
Další názvy: Experimental examination of flow separation from the wall in the diffuser
Autoři: Vorel, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Linhart, Jiří
Oponent: Hoznedl, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3220
Klíčová slova: mezní vrstva;odtržení proudu;difuzor;měření PIV;rychlost proudu;tlakový gradient;rychlostní profil
Klíčová slova v dalším jazyce: boundary layer;flow separation;diffuser;PIV measurement;flow velocity;pressure gradient;velocity profile
Abstrakt: V této práci je zpracována potřebná teoretická část k úspěšné realizaci daného experimentu. Zahrnuje teorii mezní vrstvy a odtržení proudu, princip a popis experimentálního zařízení a teorii měření rychlostí metodou PIV. Dále je popsána realizace měření tlakového gradientu, rychlostního profilu na výstupu a měření PIV. Na závěr jsou uvedeny výsledky všech měření.
Abstrakt v dalším jazyce: Theoretical part is processed for successful realization of the experiment in this thesis. It includes the boundary layer theory and flow separation, the principle of the experimental device called diffuser and theory of the measurement of velocity by method PIV. Then there is described the realization of measurement of pressure gradient, the velocity profile at the output and PIV measurement. In conclusion, the results of all measurements are shown.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace KOMPLET.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2303_0001.pdfPosudek vedoucího práce55,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2305_0001.pdfPosudek oponenta práce73,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2317_0001.pdfPrůběh obhajoby práce21,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3220

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.