Title: Provoz propojených vývodů VN
Other Titles: Operation of MV Feeders in Closed-Loop Arrangement
Authors: Hlubuček, Josef
Advisor: Vykuka Roman, Ing.
Referee: Tesařová Miloslava, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32202
Keywords: vývody vysokého napětí;propojení vývodů;uzavřená smyčka;napájení ze dvou stran;distribuční soustava;radiální síť;zkratový výkon;úsekový odpojovač;recloser.
Keywords in different language: medium voltage feeder;feeders interconnection;closed loop;two-sided power supply;distribution system;radial grid;short-circuit;disconnector;recloser.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na provoz propojených vývodů vysokého napětí, zkoumá přínos konfigurace uzavřené smyčky oproti paprskově napájené síti. Uzavřená smyčka přináší zlepšení z pohledu spolehlivosti dodávky elektrické energie a zvýšení tvrdosti napětí v uzlech uzavřené smyčky. Je zde zkoumána problematika s tím spojená, tj. zvýšení zkratového výkonu celé smyčky, což úzce souvisí s problémy při vypínaní zkratových proudů. Tato práce přináší resumé ze zahraniční literatury, kde bylo zvažováno několik různých variant propojení vývodů vysokého napětí. V poslední části práce je ukázka analytického výpočtu a simulace v programu E-vlivy pro různá zatížení vývodů a zhodnocení výkonových, napěťových a proudových poměrů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is devoted to the operation of interconnected medium voltage feeder, and examines the contribution of the closed loop over the readial configuration. Closed loop arrangement improved power supply reliability and increases network hardness in closed loop nodes. The problematice around it is further investigated, d the problem connected with it, i.e. the increase of the short-circuit power of the whole loop, which is related to the problems with switching off short-circuit currents. This work is supplemented by a foreign literature review, where several different variants of the connection of medium voltage feeders were considered. In the last part of the thesis, there is a demonstration of simulation in the E-vlivy software for different feeders loads and evaluation of power, current flows and nodal voltages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Provoz propojenych vyvodu VN.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFView/Open
075012_oponent.pdfPosudek oponenta práce441,19 kBAdobe PDFView/Open
075012_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce415,55 kBAdobe PDFView/Open
075012_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce345,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.