Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVeg Lukáš, Ing.
dc.contributor.authorSkalický, Martin
dc.contributor.refereePechánek Roman, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-27
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:14Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:17:14Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-6
dc.identifier75025
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32210
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na výpočet oteplení trakčního synchronního stroje s permanentními magnety ve stádiu elektromagnetického výpočtu. Oteplení je počítáno analytickou metodou náhradní tepelné sítě se soustředěnými parametry. Získané teplotní rovnice jsou převedeny do maticového tvaru a řešeny v prostředí MATLAB. Výsledky jsou verifikovány s výsledky numerického výpočtu v softwaru ANSYS Workbench.cs
dc.format50 s.,3 s. Příloh (44 120 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsynchronní motor s permanentními magnetycs
dc.subjectteplotní modelcs
dc.subjectvýpočet oteplenícs
dc.subjectmetoda náhradní tepelné sítěcs
dc.subjectmatlabcs
dc.titleZpracování teplotního modelu synchronního stroje s PM v prostředí MATLABcs
dc.title.alternativeThe Thermal Model of Synchronnous Motor with PM in MATLABen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on thermal calculation of permanent magnet synchronous motor, designed for electric traction. Warming is calculated by analytic method of equivalent thermal network with lumped parameters. Acquired thermal equations are converted into matrix form and solved in MATLAB interface. Results are verified with numerical calculations in ANSYS workbench.en
dc.subject.translatedpermanent magnet synchronous motoren
dc.subject.translatedthermal modelen
dc.subject.translatedwarming calculationen
dc.subject.translatedmethod of equivalent thermal networken
dc.subject.translatedmatlaben
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_skalicky.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
075025_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,53 kBAdobe PDFView/Open
075025_oponent.pdfPosudek oponenta práce305,59 kBAdobe PDFView/Open
075025_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce198,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32210

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.