Title: Výpočet efektivní a střední hodnoty
Other Titles: RMS and average value calculation
Authors: Huszár, Martin
Advisor: Skala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Veg Lukáš, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32211
Keywords: efektivní hodnota;střední hodnota;výkon;transformátor;napětí;proud;simulace;fáze;symetrie;vliv zátěže;pulsnost;usměrňovač
Keywords in different language: root mean square value;mean value;power;transformer;voltage;current;simulation;phase;symmetry;load impact;pulsation;rectifier
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na softwarovou analýzu obecného periodického průběhu ve formě datasheetu v prostředí Matlab. Konkrétně se jedná o efektivní a střední hodnoty, jejich fázové posuvy, výkony a analýzu 3-fázového odběru obecně. Program musí být schopen na základě několika vstupních parametrů diskrétně analyzovat libovolný periodický průběh. Tento předpoklad vnáší do problematiky řadu potencionálních problémů, se kterými musí program počítat. Řešené průběhy v této práci jsou získány ze simulace 24-pulsního mezifázového transformátoru pro usměrňovače.
Abstract in different language: The submitted bachelors work focuses on the software analysis of a general periodic function in the form of datasheets in MATLAB. More specifically, the focus is on the mean value, the root mean square value, phase shifts, power, and the analysis of a 3-phase consumption in general. The program must be capable of discrete analysis of a random periodic function based on a few input parameters. This prerequisite brings along many potential issues, which have to be accounted for within the program. The functions analysed in this work were obtained from a simulation of a 24-pulse interphase transformer for conventional rectifiers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huszar-BP.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
075172_oponent.pdfPosudek oponenta práce375,5 kBAdobe PDFView/Open
075172_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce327,24 kBAdobe PDFView/Open
075172_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce176,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32211

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.