Title: Nabíječ lithiových akumulátorů
Other Titles: Lithium accumulator charger
Authors: Vildman, Michal
Advisor: Stejskal Marek, Ing.
Referee: Poljak Ladislav, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32214
Keywords: lithiový článek;lithiová baterie;nabíjení lithiových článků;napájecí zdroj;spínaný zdroj
Keywords in different language: lithium cell;lithium battery;charging lithium cells;power supply;switched power supply
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku lithiových akumulátorů a sestavením zdroje pro jejich nabíjení. Jsou zde popsány jejich základní principy, z nichž vycházejí jejich přednosti i neduhy, specifika nabíjení a zásady bezpečného zacházení. Dalším bodem jsou napájecí zdroje, podstata funkce několika základních topologií a jejich porovnání. Poslední část se pak zaobírá návrhem a funkcí prototypu, určenému k nabíjení výše zmiňovaných akumulátorů.
Abstract in different language: Presented bachelor thesis is focused on the issue of lithium accumulators and the construction of a source for their charging. This work describes basic principles, based on their strengths and ailments, the specifics of charging and the principle of safe handling. The next part is about power supplies, the essence of the function of several basic topologies and their comparison. At the end the thesis deals with the design and function of a prototype made for charge the above-mentioned accumulators.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vildman_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
Vildman_070859_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce411,2 kBAdobe PDFView/Open
Vildman_070859_oponent.pdfPosudek oponenta práce277,61 kBAdobe PDFView/Open
VILDMAN_PO_001085.pdfPrůběh obhajoby práce854,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32214

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.