Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMudrochová Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorGrundová, Tereza
dc.contributor.refereeKoláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-4
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:21Z-
dc.date.available2017-9-4
dc.date.available2019-03-15T10:17:21Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-30
dc.identifier74280
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32222
dc.description.abstractPráce se zabývá anglicismy ve francouzských časopisech pro ženy. První část práce popisuje definice anglicismu, klasifikaci, časopisy pro ženy a krátký historický kontext vlivu angličtiny na francouzštinu. Ve druhé části práce analyzujeme vybrané anglicismy. Cílem práce bylo poukázat na velký vliv angličtiny v oblasti francouzských dámských časopisů.cs
dc.format48 s. (68 286)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofrfr
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectanglicismuscs
dc.subjectfrancouzštinacs
dc.subjectvýpůjčkacs
dc.subjectčasopiscs
dc.subjectdefinicecs
dc.titleAnglicismy v titulcích článků francouzských časopisů pro ženycs
dc.title.alternativeAnglicisms in the headlines of French magazines for womenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with Anglicisms in French women's magazines. The first part of the thesis describes definition of anglicisms, classification, women's magazines and a short historical context of the influence of English on French. In the second part we analyze selected anglicisms. The aim of the thesis was to highlight the great influence of English in women's french magazines.en
dc.subject.translatedanglicismen
dc.subject.translatedfrenchen
dc.subject.translatedborrowingen
dc.subject.translatedmagazineen
dc.subject.translateddefinitionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Grundova.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Grundova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce505,56 kBAdobe PDFView/Open
Grundova - oponent.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Grundova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce275,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32222

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.