Title: Tradice a současnost vinařství ve Francii / Les traditions et l'actualité de la viticulture en France
Other Titles: Traditions and news of viticulture in France
Authors: Polášková, Kateřina
Advisor: Fenclová Marie, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Divišová Lucie, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32224
Keywords: francie;víno;vinařství;vinice;korovnice révová;ekonomika
Keywords in different language: france;wine;viticulture;vineyard;grape phylloxera;economy
Abstract: Práce je zaměřena na vinařství ve Francii. V jednotlivých kapitolách práce je popsán vývoj francouzského vinařství od dávné historie až po současnost, dále jsou zde detailně popsány vinařské oblasti z hlediska geografické polohy, typů půd, podnebních podmínek či odrůd typických pro daný region. Poslední kapitola teoretické části se zabývá ekonomickou stránkou vinařského sektoru ve Francii, ale i v České Republice, a jsou zde zmíněny hlavně áktuální informace a číselné údaje týkající se vývozu, dovozu či objemu výroby. Součástí práce je také tematický slovník, kde jsou definovány i přeloženy jednotlivé vinařské výrazy.
Abstract in different language: The thesis is focused on viticulture in France. The individual chapters of the thesis describe the development of French viticulture from ancient history to the present, also detailed descriptions of the wine-growing regions in terms of geographic location, soil types, climate conditions or varieties typical for individual region. The last chapter of the theoretical part deals with the economic aspect of the viticultural sector in France as well as with the Czech Republic, and there are mentioned mainly the information and figures relating to export, import or volume of production. A part of the thesis is also a thematic dictionary, where individual viticultural expressions are defined and translated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Polaskova.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Polaskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce395,53 kBAdobe PDFView/Open
Polaskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce713,88 kBAdobe PDFView/Open
Polaskova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce243,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32224

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.