Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKoláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠtěpánková, Alena
dc.contributor.refereeFenclová Marie, Doc. PhDr. CSc.
dc.date.accepted2018-6-5
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:21Z-
dc.date.available2017-9-4
dc.date.available2019-03-15T10:17:21Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-23
dc.identifier74283
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32225
dc.description.abstractHlavním tématem této bakalářská práce je odvozování od podstatných jmen vlastních ve francouzském tisku. Teoretická část se věnuje definici podstatných jmen a podstatných jmen vlastních, včetně jejich druhů, dále popisu procesu, kdy se z vlastního jména stává jméno obecné (tzv. apelativizace), a v neposlední řadě i definici pojmu derivace a možným způsobům odvozování. V praktické části je popsán jazykový korpus, metodika práce při jeho sestavování a zpracování a zhodnocení výsledků na základě analýzy slov odvozených od podstatných jmen vlastních, vyskytujících se ve francouzském tisku.cs
dc.format59 s. (79 236 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoruru
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfrancouzský tiskcs
dc.subjectpodstatná jména vlastnícs
dc.subjectapelativizacecs
dc.subjectderivacecs
dc.subjectantroponymacs
dc.subjecttoponymacs
dc.titleOdvozování podstatných jmen vlastních ve francouzském tiskucs
dc.title.alternativeDerivation of proper names in the French pressen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main theme of this bachelor thesis is the derivation of proper names in the French press. The theoretical part deals with the definition of nouns and proper nouns, including their categories, the description of the process called appellativisation (when a proper noun becomes a common noun) and the definition of the term derivation and its types. The practical part describes corpus, work methodology during its compiling and evaluation of results based on the analysis of words derived from proper nouns coming from the French press.en
dc.subject.translatedthe french pressen
dc.subject.translatedproper namesen
dc.subject.translatedappellativisationen
dc.subject.translatedderivationen
dc.subject.translatedanthroponymsen
dc.subject.translatedtoponymsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Stepankova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce542,03 kBAdobe PDFView/Open
Stepankova - oponent.pdfPosudek oponenta práce698,81 kBAdobe PDFView/Open
Stepankova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce231,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32225

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.