Title: Adaptace a ekvivalenty vybraných anglicismů ve francouzštině a češtině na příkladu sociálních médií
Other Titles: Adaptation and equivalents of selected Anglicisms, demonstrated in social media
Authors: Opekarová, Natálie
Advisor: Mudrochová Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Koláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32226
Keywords: anglicismus;ekvivalent;synonymum;neologismus;výpůjčka;sociální média
Keywords in different language: anglicism;equivalent;synonym;neologism;lexical borrowing;social media
Abstract: Bakalářská práce nese název "Adaptace a ekvivalenty vybraných anglicismů ve francouzštině a češtině na příkladu sociálních médií" a zkoumá, jak již z názvu vyplývá, anglicismy a jejich adaptaci ve francouzském a českém jazyce. Kromě adaptace zkoumá ekvivalenty v přijímaném jazyce. Teoretická část je zaměřena na teoretickou analýzu deseti vybraných anglicismů z prostředí sociálních médií. Tomu však předchází krátký nástin historického vývoje, jakým způsobem angličtina začala ovlivňovat francouzštinu a češtinu a pohled na dnešní prostředky usnadňující průnik angličtiny do dalších jazyků, kterými jsou v tomto případě sociální média. Praktická část ověřuje u českých a francouzských respondentů znalost anglicismů, jejich užívání a ekvivalenty v českém a francouzském jazyce. Cílem bakalářské bylo zjistit, jestli se vybrané anglicismy dobře zadaptovaly do přijímaných jazyků a jestli dotazovaní znají ekvivalenty a případně je používají v jejich rodném jazyce.
Abstract in different language: The bachelor thesis is called "Adaptation and equivalents of selected Anglicisms demonstrated in social media" and deals, as the title indicates, with Anglicisms and their implementation in Czech and French language. Apart from the implementation, the thesis also search for equivalents in above mentioned languages. The theoretical part is focused on theoretical analyse of ten selected Anglicisms appearing in social media. This is preceded by concise historical summary about English influence on French and Czech language. It also describes contemporary ways of English infiltration into foreign languages, namely social media. The practical part verifies the knowledge of Czech and French equivalents, their usage and equivalents in Czech and French language. Objective of this theses was to find out, if selected Anglicisms were well adapted and or else used preferably in respondents' native tongue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Natalie_Opekarova_BP_pfd.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Opekarova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce708,63 kBAdobe PDFView/Open
Opekarova - oponent.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Opekarova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce287 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32226

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.