Title: Exekuce prodejem movitých věcí
Other Titles: Judicial distrainment of movable property
Authors: Koutenský, Otakar
Referee: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Pulkrábek Zdeněk, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32237
Keywords: soudní exekuce;exekuce prodejem movitých věcí
Keywords in different language: judicial distrainment;judicial distrainment of movable property
Abstract: Tato práce se zabývá analýzou exekuce prodejem movitých věcí. Součástí práce je teoretický úvod do exekuce prodejem movitých věcí, výkon mobiliární exekuce, zpeněžování majetku v rámci exekuce prodejem movitých věcí a krátká komparace právní úpravy České republiky a Slovenska.
Abstract in different language: This thesis deals with the analysis of judicial distrainment of movable property. The thesis is divided to a theoretical introduction to the judicial distrainment of movable property, judicial distrainment of movable property, monetization of movable property and a short comparison of the legislation of the Czech Republic and Slovakia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Exekuce prodejem movitych veci.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 1 - Koutensky.pdfPosudek vedoucího práce993,81 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Koutensky.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Koutensky.pdfPrůběh obhajoby práce272,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.