Název: Pozemková reforma v období první republiky
Další názvy: Land Reform in the First Republic
Autoři: Murín, Matěj
Vedoucí práce/školitel: Adamová, Karolina
Oponent: Soukup, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3224
Klíčová slova: pozemková reforma;první republika
Klíčová slova v dalším jazyce: land reform;first republic
Abstrakt: Pozemková reforma byla po vzniku Ceskoslovenské republiky jedním ze základních požadavku, a již behem 1. svetové války se naše politická elita v exilu vyjadrovala k požadavku a nutnosti pozemkové reformy v naší republice. Pozemková reforma by se dala nazvat prímo revolucí v pozemkovém vlastnictví a díky ní se povedlo v pozemkovém vlastnictví úplne odstranit poslední zbytky feudalismu. Jednou z prícin byl velký nedostatek pudy u vetšiny obyvatelstva, protože celou tretinu pudy v zemi vlastnilo pouze kolem 2000 osob. Aby se zabránilo sociálním nepokojum a povstáním, bylo treba udelat úpravy pozemkového vlastnictví. Další prícinou byla potreba omezit politickou moc velkostatkáru. Politické strany mely ruzné pohledy a názory na provedení pozemkové reformy, nekteré dokonce navrhovaly vyvlastnení pudy bez náhrady. To by ovšem znamenalo špatný zacátek pro novou demokratickou republiku, když by její predstavitelé pripustili takovýto nedemokratický zásah do rad pozemkových vlastníku. Zpusobilo by to dozajista také žaloby u mezinárodních soudu a provedení pozemkové reformy by se tím jen prodloužilo.
Abstrakt v dalším jazyce: The Era of the first republic had begun at 28. October 1918, when the Czechoslovak republic was established, and lasted till 30. September 1938, when the Munich agreement was signed. Land reform was a fundamental requirement after establishing Czechosovak republic. The land reform could be called land revolution, because it gave totally diffrent meaning to land property.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Matej Murin-Pozemkova reforma v obdobi prvni republiky.pdfPlný text práce595,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Murin M..pdfPosudek vedoucího práce33,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Murin M..pdfPosudek oponenta práce35,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Murin M..pdfPrůběh obhajoby práce56,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3224

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.