Title: Pozemková reforma v období první republiky
Other Titles: Land Reform in the First Republic
Authors: Murín, Matěj
Advisor: Adamová, Karolina
Referee: Soukup, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3224
Keywords: pozemková reforma;první republika
Keywords in different language: land reform;first republic
Abstract: Pozemková reforma byla po vzniku Ceskoslovenské republiky jedním ze základních požadavku, a již behem 1. svetové války se naše politická elita v exilu vyjadrovala k požadavku a nutnosti pozemkové reformy v naší republice. Pozemková reforma by se dala nazvat prímo revolucí v pozemkovém vlastnictví a díky ní se povedlo v pozemkovém vlastnictví úplne odstranit poslední zbytky feudalismu. Jednou z prícin byl velký nedostatek pudy u vetšiny obyvatelstva, protože celou tretinu pudy v zemi vlastnilo pouze kolem 2000 osob. Aby se zabránilo sociálním nepokojum a povstáním, bylo treba udelat úpravy pozemkového vlastnictví. Další prícinou byla potreba omezit politickou moc velkostatkáru. Politické strany mely ruzné pohledy a názory na provedení pozemkové reformy, nekteré dokonce navrhovaly vyvlastnení pudy bez náhrady. To by ovšem znamenalo špatný zacátek pro novou demokratickou republiku, když by její predstavitelé pripustili takovýto nedemokratický zásah do rad pozemkových vlastníku. Zpusobilo by to dozajista také žaloby u mezinárodních soudu a provedení pozemkové reformy by se tím jen prodloužilo.
Abstract in different language: The Era of the first republic had begun at 28. October 1918, when the Czechoslovak republic was established, and lasted till 30. September 1938, when the Munich agreement was signed. Land reform was a fundamental requirement after establishing Czechosovak republic. The land reform could be called land revolution, because it gave totally diffrent meaning to land property.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matej Murin-Pozemkova reforma v obdobi prvni republiky.pdfPlný text práce595,63 kBAdobe PDFView/Open
DP - Murin M..pdfPosudek vedoucího práce33,02 kBAdobe PDFView/Open
OP - Murin M..pdfPosudek oponenta práce35,93 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Murin M..pdfPrůběh obhajoby práce56,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3224

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.