Title: Práva zadrženého z hlediska právně-historického a komparatistického
Other Titles: Detainee rights in terms of historical legal - comparative
Authors: Vrána, Vilém
Advisor: Balík, Stanislav
Referee: Valentová, Vendulka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3225
Keywords: trestní právo;svoboda;obviněný;vazba;stát;obhájce
Keywords in different language: criminal law;freedom;accused;detention;state;attorney
Abstract: Předmětem diplomové práce je analýza historického právního vývoje práv zadrženého a jejich dodržování ze strany státní moci s ohledem na jednotlivá období právní historie. Diplomová práce na téma Práva zadrženého z hlediska právně historického - komparatistického je rozvržena do 4 částí. První část se pojednává o době stuartovské Anglie. Druhá část se zabývá vývojem trestního práva a úpravou osobních práv a svobod za doby tzv. Obnoveného zřízení zemského. Třetá část pojednává, resp. srovnává vývoj trestního řízení po druhé světové válce. Závěr této diplomové práce pojednává o současné právní úpravě práv zadrženého.
Abstract in different language: The subject of the thesis is to analyze the historical development of the legal rights of a detained and their identification by the state power with respect to the individual periods of legal history. Thesis about the topic of detainee rights in terms of historical - comparable legal is divided into 4 parts. The first part deals with the time of Stuart England. The second part deals with the development of criminal justice and treatment of personal rights and freedoms during the time of the establishment of a Renewed Earth. The third part deals, respectively compares the development of criminal proceedings after the Second World War. The conclusion of this thesis deals with the current legislation the rights of a detained.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Vilem Vrana 2011.pdfPlný text práce340,15 kBAdobe PDFView/Open
DP - Vrana V..pdfPosudek vedoucího práce42,98 kBAdobe PDFView/Open
OP - Vrana V..pdfPosudek oponenta práce61,32 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Vrana V..pdfPrůběh obhajoby práce62,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3225

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.