Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPlíhalová Monika, Mgr.
dc.contributor.authorNikitina, Tetiana
dc.contributor.refereePoláček Stanislav, MgA. Mgr.
dc.date.accepted2018-9-11
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:41Z-
dc.date.available2017-12-8
dc.date.available2019-03-15T10:17:41Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-18
dc.identifier76458
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32255
dc.description.abstractAnotace: Cílem této práce je vytvořit soubor 6 velkoformátových ilustrací s využitím principu aktivního a pasivního prostoru. Náměty pro ilustrace jsou čerpány z osobních vzpomínek autorky na život její kočky. Ilustrace slouží jako materiál pro objasnění problematiky aktivního a pasivního prostoru. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce zahrnuje část konceptuální, uměleckohistorickou a didaktickou ve vztahu k aktivnímu a pasivnímu prostoru. Praktická část pojednává především o procesu tvorby, obsahuje pracovní postup autorky podle zvoleného tématu i úvahy o možnostech použití aktivního a pasivního prostoru.cs
dc.format62 s. (58 262 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectaktivní a pasivní prostorcs
dc.subjectplochacs
dc.subjecttvarcs
dc.subjectuskupení prvkůcs
dc.subjectgrafický designcs
dc.subjectilustrace.cs
dc.titleAktivní a pasivní prostorcs
dc.title.alternativeActive and Passive Spaceen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedAbstract: The aim of this thesis is to create a set of 6 large-format illustrations using the principle of active and passive space. Ideas for illustrations are taken from the author's personal memories of her cat's life. The illustration serves as a material for clarifying the issues of active and passive space. The thesis contains a theoretical part and a practical part. The theoretical part of this thesis includes conceptual, art historical and didactic parts in relation to active and passive space. The practical part deals mainly with the process of creation, it contains author´s work process according to the selected topic and it also considers the possibilities of using the active and passive space.en
dc.subject.translatedactive and passive spaceen
dc.subject.translatedareaen
dc.subject.translatedshapeen
dc.subject.translatedgrouping of elementsen
dc.subject.translatedgraphic designen
dc.subject.translatedillustrationsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BR Tetiana Nikitina 2018.pdfPlný text práce5,03 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Nikitina Tetiana_V_Plihalova.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Nikitina Tetiana_O_ Polacek.pdfPosudek oponenta práce863,54 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Nikitina Tetiana_2018.pdfPrůběh obhajoby práce397,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32255

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.