Title: Detekce EEG artefaktů s využitím hlubokého učení
Other Titles: EEG artifact detection using deep learning
Authors: Medunová, Aneta
Advisor: Vařeka Lukáš, Ing. Ph.D.
Referee: Prokop Tomáš, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32265
Keywords: bci;rozhraní mozek počítač;eeg;elektroencefalografie;ssvep;ustálené vizuální evokované potenciály;hluboké učení;lda;lineární diskriminační analýza;neuronové sítě;klasifikátor;asistenční systém
Keywords in different language: bci;brain computer interface;eeg;electroencephalography;ssvep;steady state visually evoked potential;deep learning;neural networks;linear discriminant analysis;classifier;assistance system
Abstract: Cílem této bakalářské práce je návrh jednoduchého asistenčního systému založeného na detekci mrkání v EEG záznamu, dále implementace a otestování jeho částí. Práce obsahuje přehled o elektroencefalografii, způsobech měření EEG dat, nežádoucích artefaktech a důležité předzpracování dat. Součástí je i základní přehled a informace o BCI systémech. Je zde provedena implementace LDA klasikátoru a neuronových sítí, jejíž výsledky jsou porovnány a zhodnoceny.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is design of a simple assistive system based on the detection of eye blink in the EEG data. Moreover, implementation and testing of the proposed system is described. The thesis contains an overview of electroencephalography and related signal processing. It also includes a basic overview and information about BCI systems. LDA classier and neural networks were implemented and their results are compared and evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,43 MBAdobe PDFView/Open
A14B0054K hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce304,75 kBAdobe PDFView/Open
A14B0054K posudek.pdfPosudek oponenta práce387,15 kBAdobe PDFView/Open
A14B0054K obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce111,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32265

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.