Title: Systém pro sběr dat o podobnosti trojúhelníkových sítí formou webové hry
Other Titles: System for collecting data on triangle mesh similarity in the form of a web based game
Authors: Zábran, Marek
Advisor: Váša Libor, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Vaněček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32269
Keywords: vývoj webových aplikací;trojúhelníkové sítě;videoherní design;počítačová grafika;zpracování trojúhelníkových sítí;zdroje zkreslení;sběr lidských dat
Keywords in different language: web application development;triangle meshes;videogame design;computer graphics;triangle mesh processing;sources of distortion;collection of human data
Abstract: Vizuální informace je subjektivní vjem a z toho důvodu je obtížné ji hodnotit na základě technických kritérií. Existují na to různé metriky, které mají různé výsledky, zhodnocení jejich správnosti je ovšem možné jen prostřednictvím porovnání se subjektivním vjemem lidských pozorovatelů. Cílem této práce je vytvořit systém, v rámci kterého bude možné sbírat data o lidském vizuálním vjemu na základě podobnosti objektů. Tato data bude možné použít pro porovnání zdrojů zkreslení aplikovaných na trojrozměrné trojúhelníkové sítě. Vytvořený systém má podobu webové hry.
Abstract in different language: Visual information is subjective and therefore difficult to evaluate on the basis of technical criteria. Many different metrics with different results concerning this topic may be found, but the assessment of their accuracy is possible only by comparing with the subjective opinions of human observers. This thesis presents a system which collects data on human visual perception based on the similarity of objects. This data can be used to compare the sources of distortions applied to 3D triangle meshes. The created system is a browser game.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
system-pro-sber(5).pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
A15B0160P posudek.pdfPosudek oponenta práce490,56 kBAdobe PDFView/Open
A15B0160P hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce189,63 kBAdobe PDFView/Open
A15B0160P obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce91,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32269

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.