Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPešička Ladislav, Ing.
dc.contributor.authorZiegler, Zdeněk
dc.contributor.refereePotužák Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-8-28
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:49Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:17:49Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-28
dc.identifier75882
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32270
dc.description.abstractCílem této práce je vytvoření hry pro mobilní zařízení s operačním systémem Android, která bude pracovat s GPS mobilního zařízení, díky kterému bude snímat hráčovu geografickou polohu. Ve hře si hráč bude moct vybírat z~nabídky misí, které obsahují ve svém zadání geografické body, které hráč má za úkol projít v zadaném či libovolném pořadí. Splněním těchto misí hráči sbírají body, které určují jejich umístění ve výsledkové listině. V teoretické části se věnuji rozboru a porovnání podobných aplikací na trhu, návrhu vlastního řešení hry a také popisem výsledného řešení. Práce dále obsahuje kapitolu s návrhy pro možné rozšíření aplikace, a také kapitolu s výsledky testování výsledné aplikace.cs
dc.format101 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmobilní hracs
dc.subjectandroidcs
dc.subjectgpscs
dc.subjectklient-server architekturacs
dc.subjectsqlite databázecs
dc.titleMobilní hra s využitím GPS navigacecs
dc.title.alternativeMobile game using GPS navigationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedGoal of this work is the creation of a game for mobile devices with Android operating system, which will use GPS of mobile device, thanks to it application will scan player's location. In the game player will be able to choose a mission from missions offer. Mission's assignment contains geographical points, which player has to go through in given order or randomly. Fulfillment of these missions players collect points that determinate their position in result list. In the theoretical part of this work, I focus on analysis and comparation of similar applications in the market, designing my own solution of the game and describing the resulting solution. This work contains also chapter with suggestions for possible extensions of application and chapter with testing results of the resulting application as well.en
dc.subject.translatedmobile gameen
dc.subject.translatedandroiden
dc.subject.translatedgpsen
dc.subject.translatedclient-server architectureen
dc.subject.translatedsqlite databaseen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zieglerz_bp.pdfPlný text práce16,26 MBAdobe PDFView/Open
A14B0393P posudek.pdfPosudek oponenta práce336,36 kBAdobe PDFView/Open
A14B0393P hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce152,09 kBAdobe PDFView/Open
A14B0393P obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce96,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.