Title: Detailní finanční analýza vybraných slévárenských podniků
Other Titles: Detailed financial analysis of selected foundry enterprises
Authors: Chocholková, Jiřina
Advisor: Nový Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Kotková Martina, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32272
Keywords: finanční analýza;slévárenské podniky;poměrové ukazatele;vícerozměrná klasifikace;bonitní a bankrotní modely
Keywords in different language: financial analysis;foundry enterprises;financial ratios;multivariate classification;credit and bankruptcy models
Abstract: Tato práce se zabývá finanční analýzou vybraného vzorku slévárenských podniků a následně jejich porovnáním s oborovými hodnotami MPO ČR a vlastními oborovými hodnotami vypočítanými z dat těchto vybraných podniků. Finanční analýza v sobě zahrnuje metodiku výpočtu poměrových ukazatelů a testů v rámci vícerozměrné klasifikace. Jsou definovány kroky samotné analýzy jednotlivých podniků a porovnání výsledků analýz s odvětvím a vlastními oborovými hodnotami jako celku. Jsou popsány příčiny změn výsledků ve sledovaném období.
Abstract in different language: This thesis deals with financial analysis of a selected sample of foundry enterprises and then comparison with the industry values from MPO ČR and with own industry values calculated from the data of these selected companies. Financial analysis includes the methodology for calculating financial ratios and tests from the multivariate classification. The steps of analyses of individual enterprises are defined and the comparison of the results with the sector and with own industry values as a whole are described. The reasons for the changes in the results in the reporting period are described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A14B0411P - bakalarska prace.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
A14B0411P hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce124,63 kBAdobe PDFView/Open
A14B0411P posudek.pdfPosudek oponenta práce212,57 kBAdobe PDFView/Open
A14B0411P obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce86,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.