Title: Software pro mobilního klienta a pro operátorskou konzoli systému PocketEAR
Other Titles: Software for the PocketEAR System Mobile Client and Operator Workstation
Authors: Pártl, František
Advisor: Ekštein Kamil, Ing. Ph.D.
Referee: Sido Jakub, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32274
Keywords: klasifikace zvuků;analýza akustického prostředí;multiplatformní mobilní aplikace;asistivní technologie;parametrizace mfcc;rekonstrukce signálu z mfcc
Keywords in different language: sound classification;analysis of acoustic environment;multiplatform mobile application;assistive technology;mfcc parameterization;mfcc-parametrized signal reconstruction
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem systému PocketEAR, který sestává ze dvou částí. Těmi jsou klientská aplikace sloužící pro sběr a parametrizaci obecných akustických signálů užitím metody mel-frekvenčních kepstrálních koeficientů (MFCC) a webového operátorského rozhraní, které umožňuje operátorům systému klasifikovat nerozpoznané signály za účelem dalšího učení rozpoznávače na pozadí. Zmíněný rozpoznávač není předmětem této práce.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the development of the PocketEAR system which consists of two parts. These are the client application used to collect and parameterize general acoustic signals using the MFCC method and the web operator interface which allows system operators to classify unrecognized signals for further learning of the background recognizer. This recognizer is not subject of this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PocketEAR_Partl_2018.pdfPlný text práce12,91 MBAdobe PDFView/Open
A15B0305P posudek.pdfPosudek oponenta práce197,93 kBAdobe PDFView/Open
A15B0305P hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce455,63 kBAdobe PDFView/Open
A15B0305P obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce85,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32274

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.