Title: Testování bankrotního modelu Gordon L.V. Springate
Other Titles: Testing the bankruptcy model Gordon L.V. Springate
Authors: Soukupová, Zuzana
Advisor: Nový Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Kotková Martina, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32275
Keywords: model springate;finanční analýza;bankrotní modely;bonitní modely;benchmarking;poměrové ukazatele
Keywords in different language: model springate;financial analysis;bankruptcy models;creditworthy models;benchmarking;financial ratios
Abstract: Práce se zabývá analýzou bankrotního modelu Springate a jeho dostupných modifikací s cílem provést testy vypovídacích schopností modelů Springate na vybraných podnicích z ČR. V teoretické části je vypracován přehled všech dostupných verzí modelu včetně popisu použitých poměrových ukazatelů a modelů, které jsou použity pro srovnávací finanční analýzu. V praktické části je vypracována finanční analýza zahrnující vícerozměrnou analýzu a benchmarking. Výsledky všech verzí modelu jsou porovnány s výstupem finanční analýzy a použitými bankrotními a bonitními modely.
Abstract in different language: This thesis deals with an analysis of the Springate bankruptcy model and its available modifications with the goal of conducting tests regarding the abilities of the Springate models on selected companies from the Czech Republic. The theoretical part encompasses an overview of all of the available versions of the model, including a detail of the used financial ratios and models, which were used for a comparative financial analysis. The practical part embodies a financial analysis with a multivariate classification and benchmarking. The results of all of the versions of the models are compared with the output of the financial analysis and the used bankruptcy and creditworthy models.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_soukupova.pdfPlný text práce4,29 MBAdobe PDFView/Open
A14B0445P hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce132,42 kBAdobe PDFView/Open
A14B0445P posudek.pdfPosudek oponenta práce158,45 kBAdobe PDFView/Open
A14B0445P obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce80,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32275

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.