Title: Vizuální konfigurace testů API
Other Titles: Visual configuration of tests for API
Authors: Volf, Petr
Advisor: Strnádek Jan, Ing.
Referee: Lebedeva Antonina, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32282
Keywords: testování api;rest api;konfigurace testů;javascript;typescript;postgresql;redis;elasticsearch;reactjs;nodejs
Keywords in different language: tests for api;rest api;configuration of tests;javascript;typescript;postgresql;redis;elasticsearch;reactjs;nodejs
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením aplikace pro vizuální konfiguraci testů aplikačních rozhraní (zkr. API). Cílem této aplikace je usnadnit definici testů API pomocí vizuálních nástrojů a nabídnutí alternativy ke stávajícím řešením. Práce porovnává tyto aplikace, upozorňuje na jejich nevýhody a nabízí možnosti řešení těchto problémů. Při navrhování řešení je kladen důraz na jednoduchost a přehlednost, kterou by výsledná aplikace měla obsahovat. Druhá část práce popisuje vývoj a implementaci tohoto programu. Práce je implementována v technologiích JavaScript, React, TypeScript, NodeJS, Elasticsearch, Redis a PostgreSQL.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis focuses on creation of specific application for dealing with visual configuration of testing application interfaces (APIs). The main goal of this application is to facilitate the definition of API testings using visual tools and to offer alternatives to already existing practices. The thesis compares already existing applications, highlights their disadvantages and proposes solutions. When designing a solution, main focus is aimed on simplicity and usability as the main mandatory character traits of the final version. The second part describes the development and implementation of this application. The work is implemented in JavaScript, React, TypeScript, NodeJS, Elasticsearch, Redis and PostgreSQL.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A15B0157P BP.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
A15B0157P hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce112,21 kBAdobe PDFView/Open
A15B0157P posudek.pdfPosudek oponenta práce170,22 kBAdobe PDFView/Open
A15B0157P obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce84,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32282

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.