Title: Rozšíření GUI datového skladu pro data softwarových projektů
Authors: Haringer, Lukáš
Advisor: Pícha Petr, Ing.
Referee: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32283
Keywords: spade;gui;projektové řízení;alm;anti-pattern;bad practice
Keywords in different language: spade;gui;project management;alm;anti-pattern;bad practice
Abstract: Cílem této bakalářské práce je rozšířit nástroj SPADe GUI, který slouží ke grafickému znázornění dat datového skladu nástroje SPADe. Za tímto účelem bude provedena analýza grafického uživatelského rozhraní nástroje SPADe GUI k identifikaci možných vylepšení, vad a nedostatků současné implementace. V další části se tato práce bude zabývat implementací daných rozšíření a následným testováním výsledného nástroje. Součástí práce je seznámení s možnostmi analýzy a prezentace dat softwarových projektů, konkrétně s projektem SPADe a implementací jeho částí.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to extend the SPADe GUI tool, which is used to graphically display SPADe data warehouse data. For this purpose, the SPADe GUI will be analyzed to identify possible enhancements, flaws, and deficiencies of the current implementation. In the next part, this thesis will deal with implementation of given extensions and subsequent testing of the resulting tool. Part of the thesis is an introduction to the possibilities of analysis and presentation of data of software projects, namely SPADe and implementation of its parts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Haringer_Lukas_A13B0306P.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
A13B0306P posudek.pdfPosudek oponenta práce338,6 kBAdobe PDFView/Open
A13B0306P hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce183,73 kBAdobe PDFView/Open
A13B0306P obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce117,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32283

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.