Title: Ověření možnosti realizace jednoduchého stimulátoru pro neuroinformatické experimenty na platformách Raspberry Pi a Cubieboard
Other Titles: Verification opportunity of realization simple stimulator for neuroinformatics experiments on platforms Raspberry PI and Cubieboard
Authors: Panuška, Radim
Advisor: Mautner Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Dudáček Karel, Dr. Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32284
Keywords: erp stimulátor;neuroinformatika;raspberry pi;cubieboard;erp experiment
Keywords in different language: erp stimulator;neuroinformatics;raspberry pi;cubieboard;erp experiment
Abstract: Na fakultě informatiky a výpočetní techniky probíhá výzkum v oblasti neuroinformatiky. Pro tento výzkum jsou potřeba stimulátory pro provádění ERP experimentu. Cílem této práce je prozkoumat možnosti nových platforem pro vytvoření stimulátoru pro ERP experimenty. Tyto nové platformy nabízejí možnost vytvořit stimulátor s použitím jednoho zařízení, tj. vše v jednom. Pro potvrzení této možnosti je úkolem navrhnout stimulátor podle požadavku neuroinformatické skupiny a implementovat tento stimulátor v jazyku C/C++. Na vytvořeném stimulátoru je potřeba otestovat, zda jeho vlastnosti splňují požadavky kladené na stimulátory pro neuroinformatiku.
Abstract in different language: The verifying the feasibility of a simple stimulator for neuroinformatic experiments on the Raspberry and Cubieboard platforms. At the Department of Informatics and Computer Science there is research in the field of neuroinformatics. For this research a stimulators to implement ERP experiments are needed. The objective of this thesis is to check the features of new platforms for the creation of a stimulator for ERP experiments. These new platforms offer the opportunity to create a stimulator using one device, all in one. By arguing this option is to design a stimulator according to the requirements of neuroinformatic groups and to implement this stimulator in C/C++. The function of developed application should be verified.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP2018A13B0049K.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
A13B0049K posudek.pdfPosudek oponenta práce219,44 kBAdobe PDFView/Open
A13B0049K hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce212,85 kBAdobe PDFView/Open
A13B0049K obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce91,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32284

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.