Title: Mnichovská dohoda v kontextu historickém a mezinárodněprávním
Other Titles: The Munich agreement in the historical and international legal context
Authors: Kripnerová, Zuzana
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Soukup, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3230
Keywords: rok 1848;Československo;ústava 1920;mnichovská dohoda;teorie právní a politické kontinuity
Keywords in different language: year 1848;Czechoslovakia;the Constitution 1920;the Munich Agreement;theory of the legal and political continuity
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá okolnostmi mnichovské dohody. V první části jsou nastíněné vztahy 19.století, kdy tehdejší spory mezi Čechy a Němci měly později za následek vznik Československé republiky. Dále je rozebrána ústava z roku 1920 a s ní spojené jazykové zákony a mezinárodní vztahy ve 20. a 30.letech 20.století. Nejvíce pozornosti je věnováno mnichovské konferenci a samotné mnichovské dohodě, kde je práce zaměřena na její historické, mezinárodněprávní a ústavněprávní okolnosti. Poslední část se vztahuje k jejím následkům.
Abstract in different language: My thesis focuses on the circumstances of the Munich Agreement. In the firts part there is outlined the relationship between the Czech and the German inhabitants in the 19th century that led to the establishment of the Czechoslovakia. Another part of my thesis deals with the Constitution 1920, language legislation and internatonal affairs in the 20´s and 30´s. Most attention is devoted to the Munich conference and the Munich Agreement itself. The author concentrates on description of the historical, constitutional and international law circumstances. The last part of the thesis refers to the consequences of the Munich Agreement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce771,06 kBAdobe PDFView/Open
DP - Kripnerova Z..pdfPosudek vedoucího práce56,03 kBAdobe PDFView/Open
OP - Kripnerova.pdfPosudek oponenta práce45,67 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Kripnerova.pdfPrůběh obhajoby práce58,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.