Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGažáková Eva, MgA. Ph.D.
dc.contributor.authorHavlíčková, Aneta
dc.date.accepted2018-6-13
dc.date.accessioned2019-03-15T10:18:13Z-
dc.date.available2016-12-9
dc.date.available2019-03-15T10:18:13Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-11
dc.identifier72800
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32319
dc.description.abstractVe své diplomové práci se budu zabývat výukou vlastivědy metodami dramatické výchovy. V teoretické části blíže představím vymezení pojmu dramatická výchova, její začlenění do rámcového vzdělávacího programu. Dále se budu zabývat formami, principy a cíli této výchovy. Nejvíce se budu věnovat metodám a technikám dramatické výchovy. V části praktické budu popisovat mnou vytvořený a odučený tematický blok "Karel IV." a svůj pohled na průběh činnosti. U každé aktivity uvedu výukový cíl, cíle a metody dramatické výchovy a rozvíjené klíčové kompetence.cs
dc.format67 s., XII s., 50 s., (89440 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdramatická výchovacs
dc.subjectzákladní škola v sedlcics
dc.subjectvlastivědacs
dc.subjectmetody a techniky dramatické výchovycs
dc.subjectčtvrtá třídacs
dc.subjectprvní stupeň.cs
dc.titleVýuka vlastivědy metodami dramatické výchovy ve čtvrté třídě v Základní škole Sedleccs
dc.title.alternativeTeaching Background Studies through Drama in Your Four of Primary School in Sedlecen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn my dissertation I deal with education of background studies and drama education. In the theoretical part I describe the definition of drama education, and its incorporation into framework educational program and I also deal with its forms, principles and objectives of drama. The largest part is dedicated to methods and techniques of drama education and possible obstacles while using methods of mentioned education. In the practical part I describe the thematical block called "Karel IV." There are objectives, methods of drama education and developed key competences mentioned by each of the activities.en
dc.subject.translateddrama educationen
dc.subject.translatedelementary school in sedlecen
dc.subject.translatedbackground studiesen
dc.subject.translatedmethods and techniques of drama educationen
dc.subject.translated4th gradeen
dc.subject.translatedprimary school.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
Havlickova VP.pdfPosudek vedoucího práce622,72 kBAdobe PDFView/Open
Havlickova OP.pdfPosudek oponenta práce582,2 kBAdobe PDFView/Open
Havlickova O.pdfPrůběh obhajoby práce362,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.