Title: Role školního speciálního pedagoga na vybraných ZŠ v Plzeňském kraji
Other Titles: The role of school special pedagogue at selected primary and upper primary schools in the Pilsen region
Authors: Grätschová, Monika
Advisor: Slowík Josef, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32323
Keywords: školní speciální pedagog;speciální vzdělávací potřeby;podpůrná opatření;školská poradenská zařízení;školní poradenská pracoviště;prevence;intervence;diagnostika.
Keywords in different language: school special educator;special educational needs;support measures;school counseling facilities;school counseling centers;prevention;intervention;diagnostics.
Abstract: Diplomová práce se týká práce školního speciálního pedagoga na vybraných základních školách Plzeňského kraje a jeho fungování ve prospěch žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V teoretické části je popsáno vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrná opatření pro tyto žák. Další kapitoly se věnují školnímu poradenskému systému a především roli školního speciálního pedagoga. Praktická část se věnuje tomu, jak vnímají roli sami školní speciální pedagogové a s kým vším, a jak v rámci své profese spolupracují.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the work of special school pedagogues at selected primary schools in the Pilsen Region and their functioning in favour of pupils with special educational needs.The theoretical part describes the education of pupils with special educational needs and support measures for these pupils. Other chapters deal with the school counseling system and, above all, with the role of the special school pedagogue. The practical part is dedicated to the role of the school special pedagogues themselves and with whom, and how they cooperate within their profession.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Role skolniho specialniho pedagoga na vybranych ZS.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Nocarova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Nocarova OP.pdfPosudek oponenta práce952,58 kBAdobe PDFView/Open
Nocarova O.pdfPrůběh obhajoby práce360,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32323

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.