Title: Pozice koordinátora inkluze na vybraných ZŠ v Plzeňském kraji
Other Titles: Inclusion Coordinator position at selected primary and upper primary schools in the Pilsen region
Authors: Marková, Martina
Advisor: Slowík Josef, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32324
Keywords: inkluze;koordinátor inkluze;inkluzivní vzdělávání;základní škola;pedagogové;speciální vzdělávací potřeby;individuální vzdělávací plán;podpůrná opatření
Keywords in different language: inclusion;inclusion coordinator;inclusive education;primary schools;teachers;special educations needs;individual educational plans;support measures
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o pozici koordinátora inkluze na českých školách jako takové, o přínosu této pozice pro školství a jeho spolupráci s ostatními aktéry. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část zahrnuje inkluzi, inkluzivní vzdělávání a pozici koordinátora inkluze. Praktická část je zaměřena na analýzu evaluačních formulářů, které po dobu jednoho školního roku koordinátoři inkluze ze sedmi základních škol v Plzeňském kraji zpracovávali. Dále jsou součástí rozhovory s jednotlivými koordinátory a dotazníkové šetření spolupráce mezi koordinátory inkluze a pedagogy.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the position of the co-ordinators of inclusion in Czech schools as such, about their contribution to education and also with their co-operation with the other involved people. The diploma thesis is divided into two parts. The theoretical part contain inclusion, inclusive education and the position of the inclusion co-ordinator. The practical part is focused on the analysis of the evaluation questionnaires, which for one year the co-ordinators of inclusion from seven basic schools in the Pilsen region worked with. Also included interviews with individual co-ordinators, and then a questionnaire survey about co -operation between teachers and the inclusion co-ordinator.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pozice koordinatora inkluze na vybranych ZS v Plzenskem kraji.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Markova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Markova OP.pdfPosudek oponenta práce567,06 kBAdobe PDFView/Open
Markova O.pdfPrůběh obhajoby práce358,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32324

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.