Title: Pohřební praktiky prvních zemědělců v Čechách
Other Titles: Funeral practices of the first farmers in Bohemia
Authors: Vatansever, Atilla
Advisor: Krištuf Petr, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32329
Keywords: neolit;pohřební praktiky;území čech;kultura s lineární keramikou;kultura s vypíchanou keramikou;kultura lengyelská
Keywords in different language: neolithic;funeral practices;territory of bohemia;linear pottery culture;stroke-ornamented ware;lengyel culture
Abstract: Obsahem práce je shrnutí pohřebních praktik neolitu na území Čech zahrnující rozšíření kultury s lineární keramikou, kulturu s vypíchanou keramikou a kulturu lengyelskou. Celkem pro potřeby práce bylo shromážděno 418 hrobů z kontextu sídlišť, pohřebišť a volně stojících hrobů. Soubor je podroben obecným otázkám dle stanovených deskriptorů.
Abstract in different language: The content of the thesis is a summary of burial practices of the Neolithic on the territory of Bohemia, including the expansion of the culture with Linear Pottery, Stroke-ornamented ware and the cult of Lengyel. Altogether 418 graves were collected from the context of settlements, burial grounds and free-standing graves. The file is subjected to general questions according to established descriptors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Vatansever.pdfPlný text práce4,32 MBAdobe PDFView/Open
Vatansever posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce681,26 kBAdobe PDFView/Open
Vatansever-posudek oponent.PDFPosudek oponenta práce282,55 kBAdobe PDFView/Open
Vatansever prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce243,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32329

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.