Title: Církevní zákony z roku 1949
Other Titles: Religious Laws of 1949
Authors: Krýsl, Michal
Advisor: Valeš, Václav
Referee: Hrdina, Antonín
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3232
Keywords: Církevní zákony;církve a náboženské společnosti;Československo;1949;komunismus
Keywords in different language: Religious laws;churches and religious communities;Czechoslovakia;1949;communism
Abstract: V říjnu roku 1949 byly přijaty zákony: zákon č. 217/1949 Sb., kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní a zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. Církevní zákony z roku 1949 přečkaly od svého přijetí následných čtyřicet let trvání socialistického zřízení v Československu. Dočkaly se listopadové revoluce v roce 1989, která tuto epochu ukončila a nastolila demokratické zřízení. Přežily i dalších více než dvacet let v prostředí demokracie a právního státu.
Abstract in different language: These laws were accepted in October 1949: the Act No. 217/1949 Collection of law establishing the National Office for Religious Affairs and the Act No. 218/1949 Collection of law about economic security of churches and religious communities. The Religious Laws of 1949 had been lasting subsequent forty years of the socialist system in Czechoslovakia from their accepting. They were witnesses of November revolution in 1989, which was the end of this era and the beginning of democratic institutions. These laws have survived and have existed even for next twenty years in an environment of democracy and rule of law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michal KRYSL. Cirkevni zakony z roku 1949. Pravo, 2012..pdfPlný text práce830,25 kBAdobe PDFView/Open
DP - Krysl M..pdfPosudek vedoucího práce71,01 kBAdobe PDFView/Open
OP - Krysl. M..pdfPosudek oponenta práce61,46 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Krysl M..pdfPrůběh obhajoby práce57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3232

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.