Title: Soubor středověké keramiky z hrádku Kostelní Horky v Doupovských horách
Other Titles: Assemblageof medieval ceramicsfrommanor castle Kostelní Horka in Doupov Mountains
Authors: Kolejáková, Klára
Advisor: Čapek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32331
Keywords: středověk;hrad;středověká keramika;doupovské hory;keramické třídy;keramické zlomky;kvantifikace;okraje;hrnce;výzdoba;karlovarský kraj;revizní archeologické výzkumy;karlovarské muzeum
Keywords in different language: middle ages;castle;medieval ceramics;doupov mountains;ceramic classes;ceramic fragments;quantification;margins;pots;decoration;karlovy vary region;archaeological research;museum of carlsbad
Abstract: Cílem práce bylo vyhodnocení nálezového souboru středověké keramiky z panského sídla charakteru "hrádku" Kostelní Horky, k.ú. Bražec. Zhodnocen byl soubor ze sondy 2 z revizního archeologického výzkumu karlovarského muzea v roce 2015. Provedena byla standardní analýza středověké keramiky zahrnující deskripci keramických skupin (tříd), morfologie okrajů a výzdoby a jejich kvantifikaci. V rámci syntézy bylo přihlédnuto ke keramickým souborům z regionu a nastíněna je regionální chronologie středověké keramiky v oblasti Doupovských hor. Povinnou součástí práce je kresebná dokumentace typických keramických zlomků a databázové řešení.
Abstract in different language: The goal of my work was to evaluate medieval ceramic findings, found in a mansion of character "Castle" called Kostelní Horky, cadastral territory Bražec. Evaluate was the collection of the second probe from the museum in Karlovy Vary in 2015. Done was a standard analysis of the medieval ceramic including ceramic class description, edge morphology and decoration and her quantification. Mandatory parts of my work are graphical documentation of ceramic parts and a database.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kolejakova_Klara_2018.pdfPlný text práce4,71 MBAdobe PDFView/Open
Kolejakova-posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Kolejakova-posudek oponent.PDFPosudek oponenta práce394,45 kBAdobe PDFView/Open
Kolejakova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce232,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32331

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.