Title: Obraz české a moravské archeologie v zahraničí (anglofonní archeologické komunity)
Other Titles: Czech and Moravian archaeology abroad (English speaking archaeological communities)
Authors: Křížková, Martina
Advisor: Chroustovský Luboš, Mgr. Ph.D.
Referee: Šmejda Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32332
Keywords: česká a moravská archeologie;publikace;teoretický přístup;komunikace;jazyk
Keywords in different language: czech and moravian archaeology;publications;theoretical approach;communication;language
Abstract: Práce je zaměřena na vyhledávání anglicky psaných článků českými a moravskými badateli ve vybraném vzorku periodik, následnou analýzu a interpretaci výsledků. Hlavním cílem práce je sledování četnosti vydávaných článků, publikovaných témat a mezinárodního postoje k české a moravské archeologii. Práce je rozdělena na teoretickou a metodickou část.
Abstract in different language: The topic of this work is Czech and Moravian archaeology abroad. The work focuses on searching articles in selected journals in English speaking archaeological communities. The main aims of the work are monitoring the frequency of published articles, published themes and international attitude towards Czech and Moravian archeology. The data are analyzed and interpreted in the context of the individual theoretical questions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Martina Krizkova.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFView/Open
Krizkova_posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce166,73 kBAdobe PDFView/Open
Krizkova-posudek oponent.PDFPosudek oponenta práce326,17 kBAdobe PDFView/Open
Krizkova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce245,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32332

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.