Title: Archeologie tzv. železné opony. Nedestruktivní výzkum úseku v oblasti Černého jezera na Šumavě (okr. Klatovy)
Other Titles: Iron Courtain Archaeology. Non-destructive research of the Iron courtain remains in Černé jezera area in Šumava mouintains (distr. of Klatovy).
Authors: Spíral, Jakub
Advisor: Vařeka Pavel, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Bureš Michal, Mgr. PhD.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32334
Keywords: rota černé jezero;operace neptun;pohraniční stráž
Keywords in different language: černé jezero military base;stb mission neptun;border guard
Abstract: Práce se zabývá zaniklou pohraniční rotou Černé jezero. Jedná se o historii a vývoj železné opony na území roty Černého jezera. Do práce je zanesená samostatná kapitola o špionážní akci Neptun, která přímo ovlivnila chod roty Černé jezero. V práci bylo provedeno měření totální stanicí, kde byly zaměřeny poslední zbylé terénní relikty. K vyhodnocení dat a zanesení do mapy byly využity také lidarové snímky. Naměřená data byla zanesena do mapy.
Abstract in different language: This dissertation is focused on the Černé jezero military base. It is focused on the history of the place and the history of the communist period in this area. On of the chapters describes the STB mission "Neptun", which influenced life on the base. The exact layouts of the site were measured using a total station theodolite. The light detection and ranging method was used for the final analysis of the data and mapping. The measured data was drawn on to the map.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace hlavni 2018.pdfPlný text práce7,03 MBAdobe PDFView/Open
Spiral-posudek vedouci.PDFPosudek vedoucího práce221,18 kBAdobe PDFView/Open
Spiral-posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce959,11 kBAdobe PDFView/Open
Spiral prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce221,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32334

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.