Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVajnar Vladimír, Ing.
dc.contributor.authorNovák, Václav
dc.contributor.refereeSedláček Jan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-28
dc.date.accessioned2019-03-15T10:18:37Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:18:37Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-6
dc.identifier75058
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32358
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na problematiku spolehlivosti vypínačů přenosové a distribuční sítě. Cílem této práce bylo popsat, analyzovat a porovnat spolehlivostní aspekty vypínačů, zároveň stanovit závěry pro navrhování a provoz vypínačů. Čtenář zde bude obeznámen se spolehlivostí v energetice, která byla aplikována na získaná data CIGRÉ. V této práci byl kladen důraz na průzkum CIGRÉ, hlavně na rozložení počtu selhání, na která nahlížíme z mnoha pohledů.cs
dc.formatIX s., 51 s. (102 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvypínačcs
dc.subjectvysoké napětícs
dc.subjectdistribuční soustavacs
dc.subjectpřenosová soustavacs
dc.subjectcigrécs
dc.subjectselhánícs
dc.subjectporuchacs
dc.subjectzávadacs
dc.subjectspolehlivostcs
dc.subjectpravděpodobnostcs
dc.subjecthustotacs
dc.subjectvanová křivkacs
dc.subjectdistribuční funkcecs
dc.subjectpravděpodobnostní funkcecs
dc.subjectrozdělení.cs
dc.titleAnalýza spolehlivosti vypínačů pro přenosové a distribuční sítěcs
dc.title.alternativeAnalysis of reliability of transmissional and distributional circuit breakersen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on the reliability of transmissional and distributional circuit breakers. The aim of this work is to describe, analyze and compare the reliability aspects of circuit breakers, at the same time to set conclusions for the design and operation of circuit breakers. The reader will be familiar with the reliability of the energy that was applied to the data of CIGRÉ. In this work, emphasis is put on the CIGRÉ survey, mainly on the number of distribution failures, which we view from many perspectives.en
dc.subject.translatedcircuit breakeren
dc.subject.translatedhigh voltageen
dc.subject.translateddistributionen
dc.subject.translatedtransmissionen
dc.subject.translatedcigréen
dc.subject.translatedfailureen
dc.subject.translatedmajor failureen
dc.subject.translatedminor failureen
dc.subject.translatedresponsibleen
dc.subject.translatedprobabilityen
dc.subject.translateddensityen
dc.subject.translatedbath curveen
dc.subject.translateddistribution functionen
dc.subject.translatedprobability functionen
dc.subject.translateddistribution.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_NovakVaclav.pdfPlný text práce4,15 MBAdobe PDFView/Open
075058_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce461,66 kBAdobe PDFView/Open
075058_oponent.pdfPosudek oponenta práce319,65 kBAdobe PDFView/Open
075058_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce188,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32358

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.