Title: Energy harvesting pro smart textilie
Other Titles: Energy harvesting for smart textiles
Authors: Mikeš, Martin
Advisor: Partingl Martin, Ing.
Referee: Šíma Karel, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32359
Keywords: energy harvesting;smart textilie;autonomní smart textilie;energy scavenging;power harvesting;ambient power;bezdrátové napájení;energetická nezávislost
Keywords in different language: energy harvesting;smart textile;autonomous smart textile;energy scavenging;power harvesting;ambient power;wireless charging;smart fabric;energy autonomous
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je zaměřena na obecný popis a princip jednotlivých typů energy harvesterů. V druhé části porovnává a uvádí některé systémy energy harvestingu pro smart textilie. Ve třetí části navrhuje a prezentuje jejich využití pro smart textilie. Konkrétně je zde popsán návrh boty napájené dvěma piezoelektrickými harvestery. Bota je navržena jako energeticky autonomní a mohla by sloužit zejména k podiatrickým účelům.
Abstract in different language: This bachelor thesis is divided into three main parts. The first part is focused on general description and principle of each type of energy harvesters. The second part names and compares different energy harvesting systems for smart textiles. Last part proposes and presents their use in smart textiles. Subsequently, the thesis deals with the description of the smart shoes with two piezoelectric harvesters. This shoes could be used mainly for podiatry purposes. This application is designed to be energy autonomous.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Mikes_Martin.pdfPlný text práce3,77 MBAdobe PDFView/Open
075062_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,26 kBAdobe PDFView/Open
075062_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,29 kBAdobe PDFView/Open
075062_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce201,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32359

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.