Title: Možnosti hodnocení a optimalizace procesů
Other Titles: The possibilities of the processes evaluation and optimization
Authors: Lukavská, Veronika
Advisor: Benešová Andrea, Ing.
Referee: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32362
Keywords: proces;procesní řízení;optimalizace;six sigma;total quality management;lean manufacturing;5 whys;reengineering.
Keywords in different language: process;process management;optimization;six sigma;total quality management;lean manufacturing;5 whys;reengineering.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá metodami a nástroji pro optimalizaci procesů, které by byly následně aplikovány v konkrétním podniku. První část bakalářské práce začíná popisem a porovnáním mezi funkčním a procesním řízením. Poté následuje popis jednotlivých metod a nástrojů používaných pro optimalizace procesů a celková změna včetně reengineering. V praktické části je zapracována případová studie, která byla realizována ve společnosti Zodiac galleys aerospace. Případová studie se zabývá popisem procesu zhotovení technické dokumentace včetně využití procesní mapy pro grafické znázornění uvedeného procesu. V závěrečné kapitole jsou popsána úzká místa procesu a následné doporučení pro praxi.
Abstract in different language: The submitted bachelor thesis is focused on methods and tools for process optimizations and the following application in concrete company. It begins with description and comparison between business and function process management. Then the description of various methods and tools used for optimizations and complete change of process, reengineering. The practical part focuses on case study for process of creation of technical documentation in company Zodiac galleys aerospace and use of process map for graphical mapping. In the last chapter, the thesis contains the findings of collisions in the process and recommendations for improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lukavska_Finalni-verze.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
075067_oponent.pdfPosudek oponenta práce321,89 kBAdobe PDFView/Open
075067_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce340,47 kBAdobe PDFView/Open
075067_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce239,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32362

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.