Title: Systémy a zařízení pro inteligentní domácnost
Other Titles: Systems and devices for the smart home
Authors: Podestát, Jaroslav
Advisor: Šíma Karel, Ing.
Referee: Partingl Martin, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32367
Keywords: inteligentní domácnost;chytrá zařízení;bezdrátové propojení;internet věcí;umělá inteligence;centrální řídící jednotka
Keywords in different language: smart home;smart devices;wireless connection;internet of things;artificial intelligence;central control unit
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na oblast systémů a zařízení pro inteligentní domácnost. První část bakalářské práce je věnována teorii IoT, identifikačním protokolům a jejich vzájemné komunikací. Dále je vysvětlena souvislost IoT a chytré domácnosti, kde chytrá domácnost je specifickou oblastí IoT. Druhá část přibližuje, jaký je současný stav prvků pro chytré domácnosti v komerční sféře. Jsou zde uvedeny prvky se zvláštním důrazem na bezpečnost a úsporu energií. Poslední část obsahuje detailní návrh dvou scénářů chytrých domácností s rozpisem prvků a zaměřením na omezený finanční limit. V závěru třetí kapitoly jsou naznačeny další možné scénáře a naznačený směr jejich realizace.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on the field of systems and devices for the smart home. First part of the bachelor thesis is dedicated to the theory of IoT, identification protocols and their mutual communication. Then there is explained the connection between IoT and smart home, where the smart home is specific field of IoT. The second part focuses on the present state of the smart home parts in the commercial field. It consists of the components with a special focus on the safety and energy savings. The last part includes detailed design of two smart home scenarios with the breakdown of elements and focus on limited financial budget. In the end of the third part there are suggested other possible scenarios and the direction of their realization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Podestat_Jaroslav_2018.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
075075_oponent.pdfPosudek oponenta práce384,47 kBAdobe PDFView/Open
075075_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce437,85 kBAdobe PDFView/Open
Podestat_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce129,75 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32367

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.