Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorVlasáková, Natálie
dc.date.accepted2018-6-11
dc.date.accessioned2019-03-15T10:18:56Z-
dc.date.available2017-6-2
dc.date.available2019-03-15T10:18:56Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-27
dc.identifier74453
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32397
dc.description.abstractTato bakalářská práce si dává za cíl porovnat dvě výukové metody. Těmito metodami je "klasická" frontální výuka a výuka s použitím moderních didaktických metod. K tomuto porovnání využívá didaktickou transformaci tématu Pohyby litosférických desek a jevy s tím spojené. Výuka je cílena na 2. stupeň základní školy. K ověření hypotézy je v bakalářské práci využita metoda didaktického experimentu. Konkrétně byla použita metoda kvaziexperimentu, ve které se pracuje s kontrolní a experimentální skupinou, které jsou testovány pomocí pretestu a posttestu. Výstupem této práce jsou vytvořené učební materiály pro frontální výuku a výuku s pomocí moderních didaktických metod.cs
dc.format52 s., 10 přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdidaktická transformacecs
dc.subjectlitosféracs
dc.subjectlitosférické deskycs
dc.subjectpretestcs
dc.subjectposttestcs
dc.subjectdidaktický experimentcs
dc.titleDidaktická transformace tématu pohyby litosférických desek a jevy s tím spojené pro 2. stupeň základní školycs
dc.title.alternativeMovements of lithospheric plates and related phenomena - pedagogical concept knowledge for 2nd grade of primary schoolen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor´s thesis deals with a comparison of two teaching methods. Those methods are "typical" frontal teaching and teaching using modern educational methods. To compare those methods didactical transformation of the topic Motions of Lithospheric Plates and Their Effects is used. The teaching is focused on lower secondary school. The method used to question the hypothesis of the thesis is a method of a didactical experiment. Specifically the method of a quasi-experiment comparing the control and experimental group is used. The research groups were compared via a pre-test and a post-test. The outcome of this work leads to a development of didactic materials for frontal teaching as well as for teaching using modern educational methods.en
dc.subject.translateddidactical transformationen
dc.subject.translatedlithosphereen
dc.subject.translatedlithospheric platesen
dc.subject.translatedpre-testen
dc.subject.translatedpost-testen
dc.subject.translateddidactical experimenten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_Vlasakova_2018.pdfPlný text práce5,52 MBAdobe PDFView/Open
Vlasakova V.pdfPosudek vedoucího práce796,2 kBAdobe PDFView/Open
Vlasakova O.pdfPosudek oponenta práce948,62 kBAdobe PDFView/Open
Vlasakova P.pdfPrůběh obhajoby práce151,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32397

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.